ZQJ-2000

  • Helium Leak Detector ZQJ-2000 Max inlet pressure 1000Pa Detectabel leak rate2*E-11 Pa*m3/s

    Heliumläckagedetektor ZQJ-2000 Max inloppstryck 1000Pa Detektabel läckhastighet2*E-11 Pa*m3/s

    Med nästan 50 års erfarenhet av vakuumläckageteknik är KYKY den största FoU- och produktionsbasen för HLD och har de oberoende immateriella rättigheterna för detekteringssystem för vakuumläckor. Läckagedetektorerna och system för läckagedetektering som utvecklats av KYKY tillhandahåller avancerade och effektiva lösningsdetekteringslösningar för flyg-, kraftelektronik, luftkonditioneringskylning, kemisk metallurgi, medicinsk utrustning, halvledarproduktion och många andra applikationer för att möta kraven inom olika områden.